Daha iyi bir lisede öğrenim görmek isteyen gençler LGS hazırlıklarına hız veriyor. Yaklaşan LGS’de başarı sağlamak için nasıl hazırlık yapmalıyız?

Düzenli Ders Çalışmak

Öğrencilere başarılı olmaları için gerekli olan disiplin, konsantrasyon ve sürekliliği sağlar. Öncelikle, öğrencilere ders çalışma alışkanlığı kazandırmak için düzenli bir çalışma programı oluşturmaları önerilir. Bu program, öğrencinin hangi dersleri hangi zamanlarda çalışacağını, ne kadar süre çalışacağını ve hangi yöntemlerle çalışacağını içerebilir.

Ayrıca, öğrencilere çalışma sürecinde hedeflerini belirlemeleri ve bu hedeflere ulaşmak için nasıl çalışacaklarını planlamaları önerilir. Örneğin, öğrencinin bir sınav için ne kadar zamanı olduğunu ve sınavda başarılı olmak için ne kadar çalışması gerektiğini hesaplamak.

Ders çalışırken öğrencilere odaklanmalarını sağlamak için fiziksel ve zihinsel dinlenme periyotları eklemeleri önerilir. Ayrıca ders çalışırken kullanabilecekleri teknikleri öğretmek, örneğin kısa notlar alma, özetleme ve sorgulama, çalışma verimliliğini arttırabilir.

Derslerine çalışma sürecinde kendilerine güvenmelerini ve çalışmalarının meyvelerini almalarını sağlamak için sürekli geri bildirim ve destek vermeleri önerilir.

Sonuç olarak, düzenli ders çalışmak öğrencilere başarılı olmaları için gerekli olan disiplin, konsantrasyon ve sürekliliği sağlar. Öğrencilere düzenli bir çalışma programı oluşturmaları, hedeflerini belirlemeleri, fiziksel ve zihinsel dinlenme periyotları eklemeleri, çalışma teknikleri öğrenmeleri ve sürekli geri bildirim ve destek almaları önerilir.

Tekrar Yapmak

Ders tekrarı yapmak, öğrencilere daha iyi anlamalarını ve daha uzun sürelerde hatırlamalarını sağlar. Aşağıdaki faydaları sunar:

 1. Bilgi emilimini arttırmak: Tekrar yapmak, bilgiyi daha iyi anlamak ve daha kalıcı bir şekilde hafızada saklamak için gerekli olan daha fazla işlem ve düzenlemeler yapar.
 2. Unutulmayı önler: Tekrar yapmak, bilgiyi daha uzun sürelerde hatırlamak için gerekli olan kalıcılığı arttırır.
 3. Sınav performansını arttırmak: Tekrar yapmak, sınavlarda daha iyi bir başarı elde etmek için gerekli olan bilgiye hızlı ve doğru bir şekilde erişim sağlar.
 4. Kendi kendine öğrenme becerilerini geliştirir: Tekrar yapmak, öğrencilere kendi kendilerine öğrenme becerilerini geliştirmelerine ve dersleri daha iyi anlamalarına yardımcı olur.
 5. Belirsizliği azaltır: Tekrar yapmak, öğrencilere derslerle ilgili belirsizliği azaltır ve derslerle ilgili daha iyi bir anlayış sağlar.

Özetle ders tekrarı yapmak öğrencilere bilgi emilimini arttırmak, unutulmayı önlemek, sınav performansını arttırmak, kendi kendine öğrenme becerilerini geliştirmek ve belirsizliği azaltmak için faydalıdır.

Bol bol okuyun

Kitap okumak, sınavlarda yararlı olabilir. Aşağıdaki yollarla sınav performansını arttırabilir:

 1. Dil becerilerini geliştirir: Kitap okumak, öğrencilere dil becerilerini geliştirmelerine ve sınavlarda okuma, anlama ve yazma becerilerini kullanmalarına yardımcı olur.
 2. Genel kültürü arttırır: Kitap okumak, öğrencilere genel kültürlerini arttırmak ve sınavlarda karşılaşabilecekleri konularla ilgili bilgi sahibi olmalarına yardımcı olur.
 3. Vocabulary’yi arttırır: Kitap okumak, öğrencilere kelime hazinesini arttırmak ve sınavlarda daha iyi bir başarı elde etmek için gerekli olan kelime bilgisini kazanmalarına yardımcı olur.
 4. Konsantrasyonu arttırır: Kitap okumak, öğrencilere konsantrasyon becerilerini geliştirmelerine ve sınavlarda daha uzun sürelerde odaklanmalarına yardımcı olur.
 5. Problem çözme becerilerini arttırır: Kitap okumak, öğrencilere problem çözme becerilerini arttırmak ve sınavlarda daha iyi bir başarı elde etmek için gerekli olan analitik düşünme becerilerini kazanmalarına yardımcı olur.

Okumak öğrencilere dil becerilerini geliştirmek, genel kültürlerini arttırmak, vocabulary’yi arttırmak, konsantrasyon becerilerini geliştirmek ve problem çözme becerilerini arttırmak için faydalıdır. Sınavlarda bu becerileri kullanmak öğrencilere daha iyi bir başarı elde etmelerine yardımcı olabilir.

Bol Bol Deneme Çözün

Deneme soruları çözmek sınavlar için yararlıdır. Deneme soruları, öğrencilere sınav formatını ve soru türlerini tanıtmak, bilgi ve becerilerini test etmek, zaman yönetim becerilerini geliştirmek, sınav stresini azaltmak ve çalışma metotlarını düzenlemek için faydalıdır. Bu becerileri kullanarak öğrenciler sınavlarda daha iyi bir başarı elde edebilirler. Deneme soruları çözmek, sınavda karşılaşabilecekleri soruların türlerini ve içeriklerini tanımakta ve bu soruların cevaplarını ve çözüm yollarını öğrenmelerine olanak sağlamaktadır. Ayrıca, deneme soruları çözmek, öğrencilerin zaman yönetim becerilerini geliştirmelerine ve sınav stresini azaltmalarına yardımcı olur.

Okula Yardımcı Özel Dersler 

Özel matematik dersi almak öğrenciler için faydalı olabilir. Aşağıdaki yollarla matematik performansını arttırabilir:

 1. Kişiye özel öğrenme: Özel matematik dersi, öğrencilere kişiye özel öğrenme sağlar ve öğrencinin öğrenme tarzına ve ihtiyaçlarına göre dersler sunar.
 2. Eksiklikleri tespit etmek: Özel matematik dersi, öğrencilere eksikliklerini tespit etmelerine ve bu eksiklikleri gidermelerine yardımcı olur.
 3. İleri seviyede konuları öğrenmek: Özel matematik dersi, öğrencilere ileri seviyede konuları öğrenmelerine ve matematikte ilerlemelerine olanak sağlar.
 4. Hızlı ve etkili öğrenme: Özel matematik dersi, öğrencilere hızlı ve etkili öğrenme sağlar ve derslerde daha fazla zaman kazandırır.
 5. Sınavlara hazırlık: Özel matematik dersi, öğrencilere sınavlara hazırlık yapmalarına ve sınavlarda daha iyi bir başarı elde etmelerine olanak sağlar.

Sonuç olarak, özel matematik dersi almak öğrencilere kişiye özel öğrenme, eksiklikleri tespit etme, ileri seviyede konuları öğrenme, hızlı ve etkili öğrenme ve sınavlara hazırlık yapma için faydalı olabilir. Öğrencilere matematikte ilerlemelerine ve sınavlarda daha iyi bir başarı elde etmelerine olanak sağlar.

Özel ders fırsatlarımızdan yararlanmak için tıklayın.